Uvedenie komunity vo Veľkom Lapáši – pozvánka

Od 1. septembra 2020 začnú vo farnosti Veľký Lapáš pôsobiť Školské sestry sv. Františka z Assisi. Uvedenie komunity sa uskutoční v piatok 4. septembra 2020 počas svätej Omše, ktorú bude v miestnom farskom Kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie o 18,00 hod. celebrovať nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Po liturgickej slávnosti budú požehnané aj priestory na ich bývanie a komunitná kaplnka.

Sestra Laura bude navštevovať starých a nevládnych farníkov so sv. prijímaním, sestra Caritas bude učiť náboženskú výchovu na ZŠ Veľký Lapáš a sestra Noemi bude pôsobiť ako vychovávateľka na ZŠ s MŠ v Golianove. Miestne farské spoločenstvo s radosťou a nádejou očakáva príchod komunity, ktorá prispeje k prehĺbeniu farskej pastorácie a pastorácie detí a mládeže. Farnosť Veľký Lapáš vyjadruje vďaku Bohu, vedeniu rehoľnej provincie za odvahu zriadiť novú komunitu, a nitrianskemu diecéznemu biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi za súhlas s ich pôsobením v tejto farnosti Nitrianskej diecézy.

Farnosť Veľký Lapáš je tvorená farskou obcou Veľký Lapáš a filiálnymi obcami Malý Lapáš a Golianovo s počtom 4.600 obyvateľov. Sú to satelitné obce Nitry s prudkým nárastom výstavby rodinných domov a obyvateľov, čo vytvára veľký priestor pre komunitu sestier františkánok v oblasti farskej pastorácie.

Zdroj: biskupstvo Nitra / komunita školských sestier Veľký Lapáš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.