Školské sestry

sv. Františka

Sme tu preto, lebo

Niekto po nás túžil

Boh nás povolal do života

Ježiš nás pozval ho nasledovať

Sv. František z Assisi nás inšpiroval

Matka Františka šla pred nami

Aktuality

'
24. septembra 2023Ako uzdraviť zranené srdce… Téma, ktorá sa dotýka mnohých ľudí a aj nás, ktorí sme sa stretli v sobotu na duchovnej obnove v Žiline. Don Peter Kuchár z rehole Saleziánov, ktorý už niekoľko rokov pomáha ľuďom na ceste vnútorného uzdravenia, pomáhal aj nám otvoriť sa Pánovej uzdravujúcej láske a sile. Čas sviatosti zmierenia, svätej omše a modlitby chvál, ktorú viedlo spoločenstvo Saletínskej Oázy Mladých z Považskej Bystrice, bol časom a šancou otvoriť sa uzdravujúcemu dotyku Bože lásky. A my sme za tento čas a príležitosť veľmi vďační. S. Mariela Pavlíková [...]
04. septembra 2023CVČ Strom v Žiline vyhlasuje pre tvorivé deti i dospelých súťaž o najkrajší betlehem pod názvom “Greccio 2023”. Greccio je talianske mestečko, pri ktorom pred 800 rokmi sv. František z Assisi zrealizoval prvý živý betlehem. Bližšie informácie nájdete na plagátiku.Podrobnejšie podmienky súťaže nájdete stránke CVČ v sekcii Dokumenty v oddieli Prihlášky, kde bude po 15.9. zverejnený aj link s prihlasovacím formulárom do súťaže. Pedagógov, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o súťaži a jej podmienkach, pozývame na Metodický seminár, ktorý sa uskutoční v CVČ dňa 7.9. popoludní od 15:00 hod. s možnosťou prihlásiť sa aj na tvorivé dielne. Na seminár je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 4.9. na tomto linku. S. Kristína Petrášová, OSF [...]
22. augusta 2023Komunita v Trstenej sa stala domom prijatia v dňoch 9. – 13. augusta pre štyri mladé ženy, ktoré odpovedali na pozvanie stráviť s nami pár dní. Spolu sme sa modlili, rozjímali, pracovali i zabávali. V programe bol aj výstup na Babiu horu, ktorej vrchol sme síce nedosiahli, ale uspokojili sme sa krásnym pohľadom z polcesty a príjemne stráveným časom v prírode v uvažovaní nad identitou ženy.  V sobotu 12.8. sme sa zúčastnili slávnosti prvých sľubov našej sestry Anastázie.  Nech Pán sprevádza každú z nás, aby sme žili naplno svoje povolanie, najmä povolanie byť ženou. sr. Katarína NěmcováFoto: sr. Katarína Němcová, sr. Veronika Mazúrová, sr. Františka Čačková [...]
14. augusta 2023Len tak som si v sobotu poobede sadla a oddychovala pri káve a pozerala fotky zo SDM. Keď som pred dvoma týždňami sedela v autobuse a smerovali sme cez Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko do portugalského Lisabonu, ani som netušila o koľko bohatšia na zážitky a spomienky prídem domov. Na tohoročné SDM som išla po prvýkrát so skupinkou dievčat a pridali sme sa do autobusu k Nitrianskej diecéze. Hoci cesta bola náročná, veď tri noci v autobuse nie je nič príjemné, zažili a videli sme toho veľa. Zastávka na Francúzskej riviére, deň v Lurdoch, cestou zastávka vo Fatime a konečne Lisabon. Ubytovanie nás čakalo v škole (pre nás Slovákov na lukratívnom mieste) blízko miesta, kde sa konala otváracia svätá omša, úvodný ceremoniál SDM, piatková krížová cesta a katechézy pre všetkých Slovákov, ktorí prišli na SDM do Lisabonu. Hoci v meste a všade, kde sa len dalo, boli davy mladých ľudí, akosi nám to nevadilo, lebo nikto sa nikam neponáhľal. Veď program, ktorý bol pripravený počas SDM bol taký bohatý, že každý si mal z čoho vybrať. Dievčatá z mojej skupinky boli veľmi zbehlé orientovať sa v aplikácii a tak sme mohli vidieť a navštíviť mnoho krásnych miest napr. sochu Krista Kráľa, kachličkové múzeum, oceanárium, lisabonskú katedrálu, kostol na mieste kde sa narodil sv. Anton Paduánsky (pre Lisabončanov sv. Anton z Lisabonu), cestovali sme loďou, metrom, ale asi najviac a naisto chodili pešo len tak uličkami Lisabonu a obdivovali krásne vykachličkované domy (to je ich tradícia) a nasávali sme atmosféru stretnutia. Program so Svätým Otcom bol vždy plný emócií a roztancovaných mladých z temperamentnejších národnostných skupín. Bolo tam cítiť radosť, slobodu, otvorenosť, tolerantnosť, ale aj rešpekt a zmysel pomáhať, poradiť. Myslím, že k príhovorom Svätého Otca sa budeme vracať nielen preto, že kto nevedel jazyk, musel si pomôcť prekladom v niektorom svetovom jazyku :-), ale aj preto, že bohatstvo myšlienok, ktoré tam zazneli, nás môže vždy nanovo povzbudiť. Veď atmosféra, ktorú sme tam zažili, v nás zanechala hlbokú stopu. Lurdy-pred bazilikou pri kríži z loga SDM pod sochou Krista Kráľa pred múzeom sv. Antona Paduánskeho v “parku radosti” “stánok” – pomoc pri predaji tričiek slovenským pútnikom Ďakujem Bohu a predstaveným, že mi umožnili byť a prežiť dni v atmosfére Božej blízkosti prítomnej medzi ľuďmi. Tak ako sa spieva v jednej piesni: „Boh je tak blízko nás, Boh je v nás“. Verím, že tí, ktorí sa zúčastnili týchto SDM v Lisabone budú mať na čo dlho spomínať. sr. Natanaela Selepová [...]
09. augusta 2023V dňoch od 31. 7. – 2. 8. 2023 sa uskutočnil Letný tábor deti v Klčove. Motto: NEBO NA ZEMI. Okrem rôznych aktivít, hier, súťaží, modlitieb s animátormi ZUŠ a ZŠ sv. Jána Nepomuckého a školskými sestrami sv. Františka, boli aj katechézy, napr. Životný príbeh o bl. Anke Kolesárovej. Deň sme ukončili v kostole sv. ružencom a sv. omšou s miestnym farárom.   sr. Maximiliána Akimjaková [...]
09. augusta 2023Sestra Mariela bola päť dní na Ukrajine, kde organizovali Seminár Otcovo srdce. Na svojom facebooku o tom napísala: “ Skúsenosť, keď Otcovo láska sa dotýka sŕdc na Ukrajine. Keď sa stretne túžba poznať viac Boha a prekoná jazykové bariéry, vyjde z toho zázrak. Ďakujem za 5 dní na Ukrajine a skúsenosť, že Boh koná napriek našej slabosti, krehkosti. Dokonca si ju použije, ako dar.” Facebook Otcovo srdce pre Slovensko ďakuje za túto skúsenosť služby takto: “ĎAKUJEME všetkým za vaše modlitby a povzbudivé reakcie pred seminárom na Ukrajine. Náš tím sa šťastne vrátil. Mali sme bázeň pred týmto seminárom, najmä pred témami bolesti a odpustenia. Ale cítili sme sa nesení vašimi modlitbami. Účastníci boli dotknutí službou a vďační za to, že sme v tomto čase prišli medzi nich, veľmi si to vážili. Vo svedectvách nás niektorí označili za misionárov lásky… Otcova láska sa hlboko dotýkala a uzdravovala “ [...]

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.