Školské sestry

sv. Františka

Sme tu preto, lebo

Niekto po nás túžil

Boh nás povolal do života

Ježiš nás pozval ho nasledovať

Sv. František z Assisi nás inšpiroval

Matka Františka šla pred nami

Aktuality

'
09. decembra 2023Príďte, čakajú vás • prednášky a svedectvá o. Branislava Kožucha, kňaza a riaditeľa o.z. V.I.A.C. – Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže v Ústí nad Priehradou/ Trstená, • prednášky a svedectvá manželov Marty a Branislava Letkovcov, • modlitba chvál, • stretnutie a rozhovory s novými ľuďmi, a dozviete sa niečo viac o sebe a o kráčaní s Bohom. Program zahŕňa zdieľanie, ticho, modlitbu, rozhovory, sv. omšu, sv. spoveď… Kde?           kláštor Školských sestier sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina Kedy?         20.1.2024       8.30 –   9.00  registrácia                              9.00 – 17.30  program  Prihlásiť sa môžete do 14. 1. 2024  cez prihlasovací formulár na https://skolskesestry.sk/ alebo TU. Ďalšie informácie: obnova25plus@gmail.com S. Mariela Pavlíková, OSF [...]
06. decembra 2023Pri príležitosti 800. výročia prvého betlehema CVČ Strom pri Farnosti Dobrého pastiera v Žiline na konci augusta 2023 vyhlásilo celokrajskú Súťaž o najkrajší betlehem Greccio 2023. Súťažilo sa v šiestich témach (betlehemy z dreva, drôtu, keramiky, cesta, textilu a iných prírodných materiálov) a v troch vekových kategóriách (A/ od 8 do 12 rokov, B/ od 13 do 18 rokov a C/ nad 18 rokov). V prvom kole bolo 30.10. do súťaže elektronicky zaslaných 56 prác, z ktorých 50 postúpilo do 2. kola. Z týchto trojčlenná odborná porota udelila 12 prvých cien, 9 druhých, 6 tretích a 6 čestných uznaní. Dňa 30.11. sa v Diecéznom centre v Žiline uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien a zároveň vernisáž výstavy betlehemov. Táto výstava pod názvom „Greccio 2023“ bude prístupná pre širokú verejnosť v Diecéznom centre do 8.12. v čase od 7:00-15:00 hod. a následne od 10.-21.12. bude presunutá do novootvorenej výstavnej siene vedľa kostola kapucínov na Mariánskom námestí, kde si môžete pozrieť 48 súťažných a ďalších asi 30 nesúťažných betlehemov z tradičných prírodných materiálov a to denne od 10:00-12:00 a od 15:00-19:00 hod. Príďte a uvidíte, akých šikovných ľudí máme medzi sebou! s. Kristína Petrášová, OSF [...]
06. novembra 2023Dňa 4.11.2023 sa u Školských sestier sv. Františka v Žiline konala duchovná obnova pre slobodných 25+. Zúčastnených čakal nabitý a pútavý program prepojený veselými rozhovormi s novými ľuďmi. Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére a už teraz sa tešíme na najbližšiu obnovu. S. Mariela Pavlíková, OSF [...]
04. novembra 2023Pozývame! [...]
06. októbra 2023Príďte, čakajú vás • prednášky – o. Martin Kramara, generálny vikár Žilinskej diecézy na tému  Slobodní. Od seba. Pre   Boha. Pre druhých., – Jaroslav Dodok na tému, Vek je len formalita, • modlitba chvál, ktorú povedie spoločenstvo Nové Mesto nad Váhom, • stretnutie a rozhovory s novými ľuďmi, a dozviete sa niečo viac o sebe a o kráčaní s Bohom. Program zahŕňa zdieľanie, ticho, modlitbu, rozhovory, sv. omšu, sv. spoveď… Kde?           kláštor Školských sestier sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina Kedy?         4.11.2023       8.30 –   9.00  registrácia                             9.00 – 17.30  program  Prihlásiť sa môžete do 29.10.2023  cez prihlasovací formulár na https://skolskesestry.sk/            alebo na linku: https://forms.gle/eyMtmV425bQ8cKMP7 Ďalšie informácie: obnova25plus@gmail.com S. Mariela Pavlíková, OSF [...]
24. septembra 2023Ako uzdraviť zranené srdce… Téma, ktorá sa dotýka mnohých ľudí a aj nás, ktorí sme sa stretli v sobotu na duchovnej obnove v Žiline. Don Peter Kuchár z rehole Saleziánov, ktorý už niekoľko rokov pomáha ľuďom na ceste vnútorného uzdravenia, pomáhal aj nám otvoriť sa Pánovej uzdravujúcej láske a sile. Čas sviatosti zmierenia, svätej omše a modlitby chvál, ktorú viedlo spoločenstvo Saletínskej Oázy Mladých z Považskej Bystrice, bol časom a šancou otvoriť sa uzdravujúcemu dotyku Bože lásky. A my sme za tento čas a príležitosť veľmi vďační. S. Mariela Pavlíková [...]

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.