Školské sestry

sv. Františka

Sme tu preto, lebo

Niekto po nás túžil

Boh nás povolal do života

Ježiš nás pozval ho nasledovať

Sv. František z Assisi nás inšpiroval

Matka Františka šla pred nami

Aktuality

'
19. júna 2024Sestry chystajú. Všetko dôležité nájdete na plagáte. [...]
01. júna 2024Na Rohožkovej kapitule sa v Okoličnom dnes, 1. júna 2024, stretlo 119 zo 139 členiek Slovenskej provincie Kongregácie školských sestier sv. Františka. Rohožková kapitula sa konala pri príležitosti františkánskych jubileí, keďže v týchto rokoch slávime 800. výročie významných udalostí zo života sv. Františka a súčasne sa v tomto roku pripravujeme Rokom modlitby na Jubilejný rok 2025. Provinciálna predstavená, sestra Rafaela Zvrškovcová, OSF, sestry vyzvala: „Jubileum je vždy pozvaním oslavovať, ďakovať, chváliť Boha za to, čo nám doprial. Na to, aby sme to mohli robiť s čistým a slobodným srdcom, potrebujeme sa na jubileum pripraviť a prežiť ho ako čas oslobodenia, odpustenia, prepustenia, tak ako nám hovorí Pán v knihe Levitikus 25, 10: „Päťdesiaty rok zasväťte! Ohláste slobodu pre všetkých obyvateľov krajiny! Má to byť pre nich jubilejný (milostivý) rok.“ Dodala ešte: „Doprajme si navzájom milostivý rok. Rozviažme všetky povrazy neodpustenia, rozlámme okovy, ktorými spútavame tých druhých a tým aj sami seba. Dajme si navzájom novú šancu a tak ako hovorí sv. František pred svojou smrťou, „Začnime, lebo sme ešte nič neurobili“. Skúsme opäť Pánovi ponúknuť svoje rany, ktoré sme si aj medzi sebou navzájom vedome, či nevedome uštedrili, aby ich premenil na oslávené stigmy, ktoré môžu zažiariť tomuto zranenému a zmätenému svetu.“ Pozvaným hosťom bol br. Peter Vician, OFMCap ktorý sa prihovoril v úvode stretnutia, aj pri svätej omši. V zdieľaní v skupinkách sa sestry rozprávali o tom, čo im dalo odpustenie. V programe bol dostatok času na neformálne stretnutia medzi sestrami a na prežívanie sesterstva. Rohožková kapitula je neformálne stretnutie sestier provincie, ktoré má pôvod v stretnutiach bratov, ktoré mali už za života sv. Františka v Assisi, kde sa zišlo aj 5000 bratov a keďže nemali kde bývať, spali na rohožkách.  Kongregácia školských sestier sv. Františka vznikla v roku 1843 v rakúskom Grazi. Jej zakladateľkou bola sestra Františka Antónia Lamplová. V súčasnosti žije vo svete okolo 314 sestier v ôsmich krajinách (Česká republika, USA, Taliansko, Slovensko, Chile, India, Kazachstan, Kirgizsko). Slovenská provincia školských sestier sv. Františka má 139 sestier, ktoré pôsobia v šestnástich komunitách v siedmich slovenských diecézach: pracujú na rôznych typoch škôl – od materských škôl až po univerzitu; v sociálnej oblasti i v zdravotníctve. Sestry sa aktívne angažujú vo farskej pastorácii a v novej evanjelizácii. Slovenské sestry pôsobia aj na misiách v Strednej Ázii. Viac o školských sestrách nájdete na skolskesestry.sk. Františka Čačková, OSF [...]
27. mája 2024Pred začiatkom leta sa treba duchovne posilniť. Školské sestry sv. Františka v Žiline to vzali doslovne a zorganizovali pre mladých slobodných 25+ netradičnú duchovnú obnovu. V sobotu 25. mája sa vybrali na túru z Varína na Chatu pod Suchým. Mladých spojila túžba spoznať nových ľudí, príroda, turistika, ale aj duchovné obohatenie. Svedčí o tom aj počet účastníkov, ktorých bolo 65 a k ním sa pridalo ešte 20 ľudí z KatRande. Všetko začalo svätou omšou, ktorá odštartovala tento pekný výnimočný deň. Celebroval ju kaplán farnosti Žilina – Mesto, Michal Tichý. V kázni vysvetlil štyri body duchovného nasýtenia – čo dokáže nasýtiť náš hlad. Výzva byť všímavý na potreby vo svojom okolí, ďalej je to ochota podeliť sa s tým, čo mám, a tiež aktivita byť v nasýtení. A štvrtý najdôležitejší bod je zveriť do Ježišových rúk to, čo mám. Pretože aj malého množstva bude vždy dostatok. Veci majú hodnotu podľa toho, v akých rukách sú!Na záver omše kňaz Michal vyprevadil účastníkov myšlienkou: choďte a dajte im jesť! Možno si to neuvedomujeme, ale zaznieva to na každej omši, len v inej podobe – choďte v mene Božom, choďte a hlásajte evanjelium. Máte päť chlebov a dve ryby. Čo s nimi urobíte? V tejto myšlienke pokračovali v diskusiách v skupinkách, kde premýšľali nad tým, ako dokážeme nasýtiť aj náš duchovný hlad. Každý to pochopil inak, preto sa mohli s ostatnými podeliť, ako a čo sa pre to dá urobiť. Jedno je ale jasné, že každý si odnáša z netradičnej duchovnej obnovy veľa pekných momentov, dojmov a podnetov, z ktorých môžu čerpať ešte niekoľko dní a možno aj celé leto. Miroslava GromanováFoto: František Talapka [...]
13. mája 2024Priatelia organizujú. Stretneme sa tam s vami aj my? [...]
18. apríla 2024Kláštor Kongregácie školských sestier sv. Františka 16. 4. 2024 Liptovský Mikuláš – Okoličné Peter Sandtner, Konfederácia politických väzňov Slovenska [...]

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.