Školské sestry

sv. Františka

Sme tu preto, lebo

Niekto po nás túžil

Boh nás povolal do života

Ježiš nás pozval ho nasledovať

Sv. František z Assisi nás inšpiroval

Matka Františka šla pred nami

Aktuality

'
11. marca 2024V provinciálnom dome Školských sestier sv. Františka (Katolíckom dome) v Žiline sme 9. marca 2024 prežili duchovnú obnovu s 99 účastníkmi z rôznych kútov Slovenska vo veku od 25+. Pozvanými hosťami boli manželia Soňa a Lukáš Valachovci,Tonka Žigová, Mária Miklušákova a hudobný tím z projektu Godzone. Témou stretnutia bolo: Hľadajte najprv Božie kráľovstvo. Súčasťou bola svätá omša, ktorú celebroval o. Michal Tichý, kaplán vo farnosti Žilina – mesto. Ďakujeme aj kňazom z biskupského úradu za vysluhovanie sviatosti zmierenia. Prežili sme krásny čas budovania vzájomných vzťahov, pôsobenia Božieho Ducha a rodinnej atmosféry. Účastníci vyjadrili vďaku za duchovnú obnovu pre slobodných  v tejto vekovej kategórii.  Ak sa chceš pridať k nám, si vítaný 25. 5. 2024 na nasledujúcej obnove. Tešíme sa na Teba na najbližších stretnutiach… Tím školských sestier sv. Františka  [...]
01. marca 2024V dňoch 19. – 21. 2. 2024 naše sestry v Brezne v spolupráci s Poradenským centrom Najsvätejšej Trojice v Brezne a animátormi uskutočnili v čase jarných prázdnin pre deti z Ukrajiny i Slovenska od 6 do 14 rokov denný tábor na tému: Stretnutie so stigmatizovaným sv. Františkom.  Prosili  sme sv. Františka, aby nám Ježiš požehnal nohy, ruky i srdce – tie miesta nášho tela, na ktorých mal sv. František stigmy. Nohy, aby nás niesli konať dobro, ruky, aby sme dobro aj konali a srdce, aby sme dobro konali s láskou. V každom dni dominovala scénka zo života sv. Františka. K nohám sme mali scénku stretnutia so sultánom, kde sv. František kráča v Kristových šľapajach podľa Evanjelia, ktoré je sprevádzané veľkou láskou a vášňou pre Boha a človeka. K rukám sme si pripomenuli  príbeh o malomocnom, ktorého chcel František ošetrovať a malomocný sa uzdravil na tele i na duši. K srdcu sme priradili Porciunkulové odpustky, ktoré svedčia o srdci sv. Františka, ktoré horí láskou k všetkým ľuďom a chce všetkých ľudí priviesť do raja. Okrem rôznych aktivít, hier, súťaží, spoločných delení, deti s animátormi prešli na Predné Halny, kde sa pri kríži pomodlili a mali sa rozdeliť s tým, koho stretnú s cukríkom, úsmevom, slovom… nakoľko v tejto oblasti žijú naši rómski spoluobčania. Deti sa tejto aktivity zhostili veľmi dobre. Že nám bolo dobre, svedčia aj požiadavky detí, aby bol tábor ešte niekoľko ďalších dní. Prisľúbili sme im to na leto. Spoločne sa na to tešíme. S. Immaculata Jusková [...]
07. februára 2024Príďte, čakajú vás: • prednášky a svedectvá Lukáša Valacha a Tonky Žigovej, obaja sú členovia  spoločenstva SP v Sliači, • počas celej obnovy nás bude viesť chválový tím projektu Godzone, • stretnutie a rozhovory s novými ľuďmi, • dozviete sa niečo viac o sebe a o kráčaní s Bohom. Program zahŕňa zdieľanie, ticho, modlitbu, rozhovory, sv. omšu, sv. spoveď… Kde?           kláštor Školských sestier sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina Kedy?         9.3.2024         8.30 –   9.00  registrácia                             9.00 – 17.30  program  Prihlásiť sa môžete do 3.3.2024  cez prihlasovací formulár na https://skolskesestry.sk/            alebo na linku: https://forms.gle/oguE47GYjcP248Ee8 Ďalšie informácie: obnova25plus@gmail.com [...]
22. januára 2024Duchovná obnova pre slobodných sa niesla v duchu učeníctva – čo to znamená byť učeníkom Krista a nielen Jeho fanúšikom. Hostia Braňo Kožuch a manželia Letkovci rozprávali i tom, ako žiť svätosť a šťastie a vykročiť v dôvere. Ich slová a povzbudenie sa dotýkali mnohých sŕdc. Účastníci duchovnej obnovy prišli z celého Slovenska. Vzájomne sa obohatili v zdieľacích skupinách, v rozhovoroch, duchovne sa obohatili. Nechýbali ani svedectvá, chvály a záverečná adorácia. Nasledujúca obnova pre slobodných 25+ sa bude konať 9. marca 2024. [...]
16. decembra 2023Františkánska rodina v Žiline, do ktorej patríme aj my, školské sestry, pripravila výnimočnú polnočnú svätú omšu. Pozývame vás pridať sa k nám. Pred 800 rokmi chcel sv. František s veriacimi prežiť čo najhlbšie tajomstvo Svätej noci, preto v lesoch za mestom Greccio vytvoril prvý betlehem. Z tejto príležitosti vás všetky františkánske spoločenstvá v Žiline pozývajú na polnočnú sv. omšu do Lesoparku, ku kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Ku kaplnke budeme putovať. Púť do Lesoparku začína 24. 12. o 22:30 hod. spred Sirotára (Mariánske námestie) po vopred určenej trase do Lesoparku (Klikni sem ). Zoberte si lampáše. Môžete sa pripojiť  k putujúcim počas celej trasy. Tiež je možnosť prísť na miesto autom. Parkovanie áut je bezplatne zabezpečené v celom areáli UNIZA. Máme prosbu, aby ste neparkovali pred vchodom do Lesoparku, nakoľko budeme tieto miesta potrebovať pre organizátorov. Môžete si zobrať aj rozkladacie stoličky. Bude tam aj živý betlehem. Hlavným celebrantom bude o. biskup Tomáš Galis. Kazateľom bude náš spolubrat – diakon Matej Zbranek OFMCap. Tí, ktorí by chceli byť účastní na tejto slávnostnej sv. omši Narodenia Pána online, môžu ju sledovať na tomto odkaze: Svätá omša na YouTube,  poprípade stačí si naskenovať QR kód pod článkom. Aj touto cestou chceme poďakovať pánu primátorovi Petrovi Fiabáne, otcovi biskupovi Tomášovi Galisovi za umožnenie tohto slávenia, vedeniu UNIZA za parkovanie, a všetkým, ktorí prispeli k sláveniu tejto netradičnej sv. omše (zboru, zvukárovi, tým čo pripravili maštaľku, „pastierom“, organizátorom a všetkým zúčastneným). Nech vám to odplatí Dobrý Boh a náš otec sv. František! Zdroj: kapucini.sk [...]

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.