Autor frantiskaosf@gmail.com

GSF zimná výzva (video)

Audiovizuálny krúžok na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline pripravil toto zimné video: https://youtu.be/hJutgIFrg5M Ilustračné...

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel./fax: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.