Sociálny čin roka: sestra Jacoba Kubíková z komunity v Lomničke bola ocenená

Sedemnásty ročník Sociálneho činu roka prvý raz sprevádzali spomienky na krízové pandemické obdobie

Zúčastnení si pripomenuli dôležitosť ľudskej dôstojnosti, vzájomnej solidarity a pomoci.

Pre Sociálny čin roka bol sedemnásty ročník výnimočný hneď trikrát. Po prvýkrát podujatie a jeho účastníkov sprevádzali spomienky na krízové pandemické obdobie a príbehy poznačené mimoriadnym pracovným aj duševným nasadením pri snahe ochrániť životy ľudí. Po prvýkrát, pre pandémiu, boli ocenené osobnosti za dva ročníky zároveň. A po prvýkrát odovzdal ocenenia jednotlivcom aj kolektívom minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.  

„Zlo, nenávisť či závisť dnes nemajú na Slovensku miesto a nikdy mať nebudú. V dnešný deň si s úctou pripomíname nielen obete rasového násilia, ale aj obete najväčšej krízy od druhej svetovej vojny. Predčasne nás kvôli pandémii opustilo mnoho Slovákov a Sloveniek. No mnohí z tých, ktorým som mal dnes tú česť potriasť rukou a odovzdať ocenenie za Sociálny čin roka, mnoho životov ochránilo,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Celkovo rezort práce ocenil 33 výnimočných ľudí a kolektívov z celého Slovenska. „Záleží na tom čo a pre koho robíte. Každý jeden z dnešných životných príbehov ľudí je unikátny, hoci jedno ich spája. Ten vzácny pocit, že svojou prácou pomohli ľudom vždy, keď ich najviac potrebovali. Veľmi chcem veriť a želám si, aby sa všetkým, ktorí úprimne a obetavo pomáhajú ľuďom, dostalo toho čarovného „ďakujem“ čo najviac. Pomáhať ľuďom totiž nie je len zamestnanie. Je to poslanie,“ poďakoval všetkým oceneným minister Krajniak.

Ako uviedol Jozef Mikloško, predseda spoločnosti Úsmev ako dar: „Úsmev ako dar si veľmi váži a oceňuje “pešiakov”, ktorí v teréne, v skrytosti a bez pozornosti médií vykonávajú drobnú mravčeniu prácu pre núdznych. Sanujú rodiny, zachraňujú deti pred vyňatím, riešia často neriešiteľné situácie. Význam ich poslania najlepšie vystihuje citát Alberta Einsteina : “Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale Ty môžeš zmeniť celý svet jednej osoby”.

17. ročník podujatia „Sociálny čin roka“ pripravilo ministerstvo práce v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Za sociálny čin sa považuje mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.). Ministerstvo prijímalo nominácie na ocenenie jednotlivcov či kolektívy zo strany verejnosti do 30. júna 2021. Zaslané nominácie vyhodnocovala odborná komisia, ktorá posudzovala najmä efektivitu, kreativitu a adresnosť činností, kvalitu poskytovaných služieb a mieru vplyvu na zlepšenie životnej situácie občanov.

Kategória Sociálny čin roka – Za rok 2019

Mgr. Mária Kubíková , sestra Jakoba v Dome Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Lomnička

Mgr. Mária Kubíková, miestna predstavená, je vedúcou predstavenou, zdravotníčkou i srdcom zariadenia od roku 2009. Denne pomáha tam, kde je to potrebné. Jej pomoc deťom v Lomničke je viditeľná. Ona sama však skromne hovorí, že takáto práca je pre ňu niečo samozrejmé, nič výnimočné.

Celý článok a zoznam všetkých ocenených nájdete TU.

Zdroj: employment.gov.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.