Rozlúčka s našou Kristínkou

Sestra Kristína Laurincová, krstným menom Michaela, sa narodila 21. októbra 1984 v Novej Bani, kde bola 17. novembra 1984 pokrstená. Birmovku prijala 29. apríla 2001 tiež v Novej Bani.

Michaela navštevovala Základnú školu v Novej Bani v rokoch 1991-2000. Od roku 1993 bola žiačkou ZUŠ v hudobnom odbore spev a klavír. I. cyklus ukončila absolventskými skúškami v roku 2000. Pokračovala v štúdiu na Gymnáziu v Novej Bani. Po jeho ukončení v roku 2004 absolvovala 1 rok štúdia v odbore všeobecno-vzdelávacích predmetov anglický jazyk – dejepis na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Celý ročník strávila v modlitbách a v úvahách o tom, kde ju Pán Ježiš chce mať. Sama okrem iného hovorí: “Kládla som Ježišovi veľa podmienok, aby mi potvrdil Jeho vôľu, že ma chce mať v zasvätenom živote. Ježiš všetky moje podmienky plnil a ja som si uvedomila, že Pánovou túžbou je, aby som patrila Jemu ako zasvätená osoba“.

Michaela nakoniec prerušila vysokú školu a 12. septembra 2005 vstúpila do postulátu Kongregácie školských sestier sv. Františka v Žiline, kde pracovala ako upratovačka. Zároveň nacvičovala so žiakmi spev na sv. omše a venovala sa mladým, ktorých stretla na chodbách gymnázia. Do noviciátu vstúpila 26. augusta 2006 v Okoličnom a prijala meno Kristína, o ktorom hovorí: „Meno som si vybrala sama. Znamená pre mňa vždy výzvu pripodobňovať sa Kristovi, byť pravou kresťankou a snažiť sa napĺňať preklad tohto mena „Pomazaný“ a teda byť otvorená na Pánove dary a naplno nimi slúžiť ľuďom okolo“.

Prvé sľuby zložila sestra Kristína 23. augusta 2008 v Okoličnom. Po zložení prvých sľubov sa v lete v roku 2008 sestra Kristína presťahovala do komunity v Bratislave, Na Križovatkách a začala študovať na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského anglický jazyk a pedagogiku. Štúdium úspešne ukončila štátnicami 12. júna 2013. Popri štúdiu bola animátorkou a viedla skupinku mladých. Od septembra 2009 prevzala službu pastorácie povolaní v miestnej komunite.

Koncom prázdnin 2013 sa presťahovala do komunity v Žiline a začala vyučovať angličtinu na našom Gymnáziu sv. Františka. 16. augusta 2014 zložila doživotné sľuby v Novej Bani.

V lete 2015 odišla na jeden rok k našim sestrám do Betlehema v USA, aby absolvovala štúdium duchovného doprevádzania. Po návrate pokračovalo vo vyučovaní na gymnáziu v Žiline až do konca júna 2017, kedy sa objavili prvé príznaky choroby. Prvýkrát bola operovaná 3. júla a o svojom vážnom stave sa dozvedela 5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Po prvej chemoterapii sa cítila nejaký čas lepšie, ale potom sa jej stav začal zhoršovať a nezastavili ho ani následné chemoterapie. Svoju chorobu niesla statočne, vyrovnane a v pokoji.

Zomrela v nemocnici zaopatrená sviatosťami 20. februára 2019 ráno o 7.30 hod. na zlyhanie srdca za prítomnosti svojej spolusestry Pavlíny, ktorá sestre Kristíne počas jej choroby s veľkou láskou pomáhala.

Jej obeta začala v roku 100-ho výročia zjavenia sa Panny Márie vo Fatime a zomrela 20. februára v deň spomienky svätých Hyacinty a Františka, vizionárov z Fatimy a v roku 100-ho výročia príchodu našej kongregácie na Slovensko.

Sestra Kristína mala živý a hlboký vzťah s Bohom, o ktorého sa opierala a odovzdávala mu svoje radosti, ťažkosti a boje. Počúvala Boží hlas a hľadala Božiu vôľu. Bola verná modlitbe a vďačná za svoje povolanie. Úprimná vo vzťahu s Bohom i ľuďmi. Pracovitá, otvorená, ústretová, čestná, pravdivá, radostná a zodpovedná sestra. Bola spoločenská, rada počúvala a zaujímala sa o druhých. Vedela vycítiť, keď bolo druhým ťažko a bola šťastná, ak mohla niekomu poslúžiť, povzbudiť ho. Mala dar spájať. Milovala viac druhých ako seba. Vybudovala okolo seba hlboké vzťahy so sestrami a nielen s nimi. Milovala deti a mladých, ktorí jej boli zverení. Mala úctu k starším. Rada športovala, hrala na gitare i klavíri, spievala, doprevádzala adorácie.

Postupne dorástla do všeobjímajúcej lásky. Bolo pre ňu požehnaním ak videla, že sa niekomu uľavilo po rozhovore s ňou. Dávala a nepočítala. Taká bola naša Kristínka. Ďakujeme Bohu, že nám ju na čas požičal.

Setra Kristína bola pochovaná 23. februára 2019 na cintoríne vo svojom rodisku v Novej Bani.

Jej odkaz do budúcnosti: „Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť“.(Ž 34,2)

„Bratia a sestry nech sa snažia o to, po čom majú túžiť nadovšetko: mať Ducha Pánovho a Jeho sväté pôsobenie“. (por. Reg. 10,8)

Odpočinutie večné daj jej, Pane,a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.


Básne o Kristínke a pre ňu:


Foto: Marián Juristý, Františka Čačková


Komentár

  • Miška, Ty už vieš aká je Božia láska. Verím, že si v jeho náručí a usmievaš sa tak, ako si sa usmievala na všetkých okolo seba. Nedá sa na Teba zabudnúť, na Tvoje usmiate oči plné lásky, radosť, ktorú si rozdávala a pomoc, ktorú si nezištne rozdávala. Ťažko sa dá pochopiť, prečo si nebola dlhšie medzi nami, ale ak sa budeme snažiť podobať na Teba, snáď sa to raz dozvieme…..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.