Jasličky v Okoličnom

V kaplnke imitujúcej betlehemskú jaskynku Pánovho narodenia Svätý Otec zotrval v tichej modlitbe a na oltári podpísal nový apoštolský list. Vo svätyni slávil aj bohoslužbu slova, pri ktorej sa prihovoril v krátkej homílii. Niekoľkostranový apoštolský list Admirabile signum nakoniec po častiach prečítali viacerí lektori, vrátane detí.

V úvode apoštolského listu Admirabile signum, rozdeleného do desiatich bodov, čítame: „Nádherný obraz vianočných jaslí, tak vzácny pre kresťanov, nikdy neprestane vzbudzovať úžas a zvedavosť. Zobrazenie Ježišovho narodenia je samo osebe jednoduchým a radostným ohlásením tajomstva o Vtelení Božieho Syna. Betlehemské jasle sú ako živé evanjelium vystupujúce zo stránok Svätého písma. Keď kontemplujeme vianočný príbeh, sme pozvaní vydať sa na duchovnú púť, priťahovaní pokorou Boha, ktorý sa stal človekom, aby sa stretol s každým mužom a ženou. Prichádzame na to, že jeho láska k nám je taká veľká, že sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli zjednotiť s ním. Týmto listom chcem podporiť krásnu rodinnú tradíciu prípravy betlehemských jaslí v dňoch pred Vianocami, ale aj zvyk vystavovať ich na pracovisku, v školách, nemocniciach, väzeniach a na námestiach. Veľká predstavivosť a kreativita sa vždy ukazuje v použití najrozličnejších materiálov na vytvorenie malých, krásnych umeleckých diel. Ako deti sa od našich rodičov a starých rodičov učíme odovzdávať túto radostnú tradíciu, ktorá v sebe ukrýva bohatstvo ľudovej zbožnosti. Mám nádej, že tento zvyk nikdy nestratíme a že všade tam, kde sa vytratil, môže byť znovu objavený a oživený.” Františkánky v komunite v Okoličnom tento zvyk tiež oživili v kaplnke sv. Františka. Pozývame vás, aby ste sa prišli pozrieť a kontemplovať vianočný príbeh. Pre tých, ktorí nemôžu prísť, aspoň fotografia.

Týmto listom chcem podporiť krásnu rodinnú tradíciu prípravy betlehemských jaslí v dňoch pred Vianocami, ale aj zvyk vystavovať ich na pracovisku, v školách, nemocniciach, väzeniach a na námestiach. Veľká predstavivosť a kreativita sa vždy ukazuje v použití najrozličnejších materiálov na vytvorenie malých, krásnych umeleckých diel. Ako deti sa od našich rodičov a starých rodičov učíme odovzdávať túto radostnú tradíciu, ktorá v sebe ukrýva bohatstvo ľudovej zbožnosti. Mám nádej, že tento zvyk nikdy nestratíme a že všade tam, kde sa vytratil, môže byť znovu objavený a oživený.”

Františkánky v komunite v Okoličnom tento zvyk tiež oživili v kaplnke sv. Františka. Pozývame vás, aby ste sa prišli pozrieť a kontemplovať vianočný príbeh. Pre tých, ktorí nemôžu prísť, aspoň fotografia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.