Živo v adventnom Okoličnom

V stredu 12. 12. 2018 v komunite v Okoličnom sme pripravili stretnutie žien z farnosti Okoličné a Liptovský Mikuláš. Piekli...

Košický odpust na Nepoškvrnenú

V košickej komunite sme slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie oslávili s našimi spolusestrami z Prešova a Brezna. Privítali...

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.