Rozlúčka so zomrelou sestrou Olympiou

So s. Olympiou Rýchlikovou, ktorá žila v komunite sestier v Okoličnom sme sa sestry, rodina, príbuzní,  priatelia, rozlúčili 8.1. v žilinskej kaplnke Školských sestier sv. Františka.

Ako povedal dekan Stanislav Cúlka z Liptovského Mikuláša „s. Olympia bola 6.1. pokrstená a 6.1. na Zjavenie Pána si ju Pán života povolal do Otcovho náručia. Je to pozoruhodné, že je to na taký krásny sviatok. Dnes sa už klania Pánovi vo večnosti.“

Kaplán Jozef Surovček z Liptovskej Lúžnej, ktorý rok a pol pôsobil v Okoličnom si zaspomínal: „Napriek ťažkostiam života, s. Olympii, ktorých nebolo málo, nikdy som ju nevidel smutnú. Vždy bola zhovorčivá a delila sa so svojimi skúsenosťami života. Bola pre mňa povzbudením.“

Olympia pôsobila aj so spolusestrami vo farnosti Hruštín, odkiaľ sa s ňou prišli rozlúčiť veriaci spolu s pánom farárom Rolandom Gerátom. Aj z jeho úst zazneli na s. Olympiu slová vďaky a povzbudenia. „Stretol som sa s ňou jen jedenkrát v živote na pol hodiny v Okoličnom. Čo môžem za taký krátky čas povedať o človeku? Asi nie veľa. Preto sa chcem prihovoriť z pozície farnosti Hruštín a jej farníkov. S. Olympii, jej spolusestrám, ktoré pôsobili v Hruštíne i celej Kongregácii vyslovujem jedno veľké ďakujem. Sestry pomáhali farníkom prejsť ťažkými časmi. Kto vie, ako by to bolo v Hruštíne, keby tam nepôsobili sestry. S Olympia so spolusestrami sa postavili za kňaza z Hruštína, ktorý bol bývalým režimom perzekuovaný. Ich postoj bol jednoznačný. Pre štát je tento kňaz nepotrebný, ale pre nás, sestry, je stále kňazom. Svoju prácu vo farnosti vykonávali s láskou a poukazovali na pravé hodnoty, predovšetkým na Krista. Pri speve povzbudzovala s. Olympia menej spevných: spievajte Pánovi s láskou, to mu bude najmilšie. Vychovala si tiež svoju nasledovníčku v praní prádielka, pani Kopčulákovú, ktorá túto činnosť s vernosťou vykonáva 50 rokov. Sestry, v Hruštíne ste vydávali svedectvo o Kristovi a ľudia na vás s láskou stále spomínajú. S Olympia, nech Vám Pán dá večné odpočinutie…“

Olympia, za sestry z komunity Okoličné Vám ďakujem za Vaše sesterstvo, modlitby i všetky obety. Bude nám chýbať Váš záujem o všetko dianie v komunite, Vaša hra na ústnu harmoniku i Vaše zážitky, ktoré ste s takou láskou rozprávala. Pripravte nám miesto v nebi. Odpočívajte v pokoji!

s. Eva Gábrišová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.