Adorácia rodín v Košiciach

Vo vianočnom období sme sa zapojili do celodennej štafetovej Adorácie rodín. Táto akcia sa konala pod záštitou Rodinkova...

Jasličky v Okoličnom

V kaplnke imitujúcej betlehemskú jaskynku Pánovho narodenia Svätý Otec zotrval v tichej modlitbe a na oltári podpísal...

Dobrá novina v Brezne

Je popoludnie sviatku Narodenia Pána. Práve odišli malí nadšení koledníci Dobrej noviny. Zaspievali, zakoledovali, ohlásili...

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel./fax: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.