Veci majú hodnotu podľa toho, v akých rukách sú!

Pred začiatkom leta sa treba duchovne posilniť. Školské sestry sv. Františka v Žiline to vzali doslovne a zorganizovali pre mladých slobodných 25+ netradičnú duchovnú obnovu.

V sobotu 25. mája sa vybrali na túru z Varína na Chatu pod Suchým. Mladých spojila túžba spoznať nových ľudí, príroda, turistika, ale aj duchovné obohatenie. Svedčí o tom aj počet účastníkov, ktorých bolo 65 a k ním sa pridalo ešte 20 ľudí z KatRande.

Všetko začalo svätou omšou, ktorá odštartovala tento pekný výnimočný deň. Celebroval ju kaplán farnosti Žilina – Mesto, Michal Tichý. V kázni vysvetlil štyri body duchovného nasýtenia – čo dokáže nasýtiť náš hlad. Výzva byť všímavý na potreby vo svojom okolí, ďalej je to ochota podeliť sa s tým, čo mám, a tiež aktivita byť v nasýtení. A štvrtý najdôležitejší bod je zveriť do Ježišových rúk to, čo mám. Pretože aj malého množstva bude vždy dostatok. Veci majú hodnotu podľa toho, v akých rukách sú!
Na záver omše kňaz Michal vyprevadil účastníkov myšlienkou: choďte a dajte im jesť! Možno si to neuvedomujeme, ale zaznieva to na každej omši, len v inej podobe – choďte v mene Božom, choďte a hlásajte evanjelium.

Máte päť chlebov a dve ryby. Čo s nimi urobíte? V tejto myšlienke pokračovali v diskusiách v skupinkách, kde premýšľali nad tým, ako dokážeme nasýtiť aj náš duchovný hlad. Každý to pochopil inak, preto sa mohli s ostatnými podeliť, ako a čo sa pre to dá urobiť. Jedno je ale jasné, že každý si odnáša z netradičnej duchovnej obnovy veľa pekných momentov, dojmov a podnetov, z ktorých môžu čerpať ešte niekoľko dní a možno aj celé leto.

Miroslava Gromanová
Foto: František Talapka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.