O nás

Sme Školské sestry sv. Františka z Assisi a sme


Nositeľky charizmy dvoch odvážnych žien: Matky Františky Antónie Lamplovej a Hyacinty Magdalény Zahálkovej

 

O nás
Čo robíme

voláme
nás a ostatných pomocou evanjelia k obráteniu od hriechu k Bohu

prinášame
pokoj našou službou v jednoduchosti a radosťou v srdciach

hlásame
dobré noviny cez našu službu, modlitbu, skutky a prítomnosť

učíme
o osobe Ježiša Krista vyučovaním našich žiakov


poskytujeme
aj akúkoľvek inú sociálnu pomoc potrebnú
v danom čase a priestore

slúžime
chorým a slabým pomocou dobrej
zvesti Evanjelia

venujeme sa
rôznym misijným aktivitám

čo robíme
330

sestier

8

krajín

1

životný štýl

Kde sme

Žilina - Provinciálny dom

Bratislava Križovatky

Bratislava - Považská

Bratislava Staničná

Brezno

Klčov

Košice

Lomnička

Ľubochňa

Okoličné

Nová Baňa

Poprad - Veľká

Prešov

Ružomberok

Široké

Trstená

Veľký Lapáš

Žilina - Solinky

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.