Vyvrcholila kampaň Gymnázia sv. Františka z Assisi “Červené stužky”

V predvečer Svetového dňa boja proti AIDS, 27. novembra 2019, vyvrcholil v Žiline trinásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň ukončili stretnutím škôl a školských zariadení Slovenska. Uskutočnila sa pod záštitou Dr. Tatula Hakobyana, riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Okresného úradu, odboru školstva v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“) a mesta Žiliny, ktoré podporilo kampaň zapožičaním veľkej zasadačky Mestského úradu v Žiline.

Kampaň Červené stužky, ktorá chce byť osvetovou a preventívnou kampaňou a nie je spojená s finančnou zbierkou, považuje za najúčinnejší prostriedok osvety v boji proti AIDS zvýšenie informovanosti a prehĺbenie odborných vedomostí o HIV/AIDS. Kampaň je tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi.

Na stretnutí boli prítomní – za MŠVVaŠ SR a za rozvojové projekty Zdravie a bezpečnosť v školách 2019 Tomáš Vanko a Zuzana Burianová, za Ministerstvo zdravotníctva SR a za Národný projekt Ministerstva zdravotníctva SR s názvom Postupy pre výkon prevencie prof. Jozef Šuvada, za Okresný úrad, odbor školstva Janka Černická, za Jesseniovú lekársku fakultu v Martine doc. Henrieta Hudečková a za mesto Žilina zástupca primátora Vladimír Randa.

Stretnutie začalo odbornou prednáškou prof. Jozefa Šuvadu na tému HIV/AIDS a pokračovalo prednáškou Františky Olexovej o Misii sv.Jána v Barbertone v JAR, kde sa školské sestry sv. Františka starajú o chorých na AIDS. Počas stretnutia boli vyhodnotené dve súťaže, a to výtvarná súťaž v troch kategóriách (v kategórii stredných, základných a špeciálnych základných škôl) a súťaž Športom pre Červené stužky. V rámci výtvarnej súťaže bola udelená i cena Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline všetkým ďakuje za prítomnosť na stretnutí, ktoré bolo vyvrcholením trinásteho ročníka kampane. Informácie o kampani je možné nájsť na stránkach www.cervenestuzky.sk alebo na www.gsf.sk.

TK KBS informovala Anna Poláčková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.