Tam, kde vstúpiš ty, tma sa vytratí – ľudové misie medzi Rómami

Božia láska, hriešnosť, záchrana, prvenstvo Boha, spoločenstvo. To všetko sme mali možnosť objavovať a prehlbovať počas misijného týždňa (7. – 14. máj 2023) v našej farnosti Lomnička, kde pôsobíme v rómskej pastorácii medzi jej 3500 obyvateľmi. Sme vďační Pánu Bohu, že bratia kapucíni Lukáš, Michal, Karol, Marián, Tadeáš, Ľubo a sestra kapucínka Agnieszka po deviatich rokoch prijali pozvanie a prežívali s nami ľudové misie. Bol to naozaj milostivý čas, na ktorý sme sa pripravovali modlitbou a túžbou po obnove viery.

Misijné kázne boli oživované evanjelizačnými scénkami, osobnými svedectvami, piesňami chvál. Sestra Agnieszska s miestnou rómskou kapelou doprevádzala sväté omše a modlitby. Počas dňa bola vždy možnosť hodinovej tichej adorácie a sviatosti zmierenia. Stretnutia s deťmi, mladými, mužmi a ženami, návštevy škôl boli vedené veľmi tvorivo, radostne a pri spoločnom zdieľaní sme dospeli k záveru, že misie prebiehali v našich srdciach na obidvoch stranách.

Vrúcne prijatie miestnymi farníkmi, otvorenosť, spev z celého srdca, úprimnosť a spontánnosť bola aj pre našich misionárov veľkým povzbudením. Ďakujeme všetkým, ktorí majú srdce otvorené chudobným a aj Rómom. Aj keď je to služba náročná, vidíme, že prináša ovocie, keď sa darujeme do Božieho vedenia. Vďaka našim misionárom, ktorí sa nechali viesť Božím Duchom a prišli medzi nás!

Sestra Tamara Talapková, OSF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.