Sestry v Almaty v čase kovidovom

Pandemická situácia v Kazachstane dovoľuje naplno činnosť miestnej Cirkvi a tak sestry môžu pokračovať v bežnej činnosti.

S. Lenka po Vianociach zintenzívnila prípravu siedmich detí k prvému svätému prijímaniu, ktoré bolo 31. januára. S. Anna sa okrem služby sakristiánky venuje mládeži a aktívne ju zapája aj do činnosti farnosti. S o. Lazarom, OFM tiež navštevuje chorých. Boli pozvaní aj do viacerých rodín na trojkráľovú posviacku príbytkov.

S. Viktória Z. pokračuje v práci v ambulatóriu, kde môžu prijímať malý počet pacientov, keďže je potrebné dodržiavať prísne opatrenia. Vypomáha aj v jedálni pre chudobných, kde robia malé balíčky, pretože v interiéri nie je dovolené podávať varenú stravu. S. Viktória G. sa venuje najmladším deťom vo farnosti, ktoré prichádzajú na omše vo veľkom počte. Okrem toho ďalej vypomáha v škôlke pre deti s Downovým syndrómom a výdaji hmotnej pomoci biednym, ktorí k nám prichádzajú.

Aj naša farnosť sa aktívne zúčastňuje na živote Cirkvi rôznymi aktivitami, aby tak odpovedala na výzvy Svätého Otca Františka k Roku sv. Jozefa i Roku rodiny. Tešíme sa tiež zo skupiny dospelých katechumenov, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí. 

Vo voľnom čase sa občas vyberieme do miestnych hôr, aby sme načerpali nové sily a potešili oči i duše pohľadom na krásu stvorenia tejto krásnej zeme – Kazachstanu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.