Sestry chodia na majáles a súťažia vo varení kotlíkového guláša

Vo farnosti Štrba sme sa dňa 18. mája 2019 na pozvanie p. Martina Pohloda zúčastnili 16. ročníka Majálesu, ktorý bol spojený so súťažou vo varení kotlíkového guláša vo farskej záhrade.

Začali sme slávnostnými uvítacími príhovormi. Prihovoril sa rímskokatolícky p. farár Miroslav Hric, evanjelickým p. farár Stanislav Baloc, p. starosta Michal Sýkora a našou sestrou Evou Gábrišovou. Modlitbou bola pieseň k Panne Márii.

Stretli sme sa s farníkmi – katolíkmi a evanjelikmi a s ich rodinkami a spoločenstvami z rôznych podnikov a inštitúcii. Tvorili sme krásne spoločenstvo jednoty v rozmanitosti darov a zručností. Nechýbali zdieľania, vzájomná pomoc, odovzdávanie skúseností a rôzne hry pre deti, maľovanie na tvár a kultúrny program detského folklórneho súboru z Veľkej Lomnice Lomničanik a dychovej hudby zo Svitu a Matejoviec.

Ďakujeme nebeskému Otcovi za toto farské spoločenstvo, ich svedectvo života a požehnaný čas v ich prítomnosti.

Jozefka Voščeková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.