Novobanskí divadelníci nacvičili komédiu Ulička

Novobanský Divadelný súbor Dom chvály, ktorý vedie sestra Samuela Rudincová, nacvičil komédiu z dedinského prostredia Ulička (Emil Gollner). V marci s týmto predstavením získali na súťaži Melekova divadelná Nová Baňa cenu diváckej poroty.

Reprízu uvedú 12. mája 2019 o 16.00 v Kine Vatra v Novej Bani.

Vstup – zdarma.


Komédia v troch dejstvách zachytáva obrázky zo života slovenskej dediny, medziľudské vzťahy,  starosti i radosti súčasných ľudí, kde existuje závisť a lakomstvo, nepriateľstvo pre kúsok priestoru i fľaša na stole – súčasť každodenného života Slovákov. Je však aj o láske a odpúšťaní, o pochopení chýb vlastných i cudzích, keď koniec všetko napraví a z nepriateľov sú priatelia. Názov hry Ulička má dva významy. Symbolizuje miesto sváru dvoch rodín, ale aj možnosť, ako sa dá skrátiť cesta k vzájomnému porozumeniu.

V hre účinkujú dvaja otcovia, ktorých humor pôsobí teplo a ľudsky. Smiech i pochopenie vzbudzujú papuľnaté matky, klebetnica Mara a poštový doručovateľ udržujú tradíciu pokušiteľov spúšťajúcich dejové zvraty, ktoré sú v slovenskom divadle také potrebné a obľúbené. Lyrické i smiešne pasáže s bravúrou zvláda dvojica zaľúbených, ktorých láska nakoniec vydrží všetky ľudské klebety.

,,Taká je teda táto naša ulička, skracuje cestu do kostola, aj do krčmy, ale mala by ju skrátiť hlavne k ľuďom!”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.