Ježišu, ty sa o to postaraj a „baránok“

V stredu 27.3. 2019 v komunite v Okoličnom sme pripravili stretnutie 15 žien i dvoch mužov z farnosti Okoličné a Liptovský Mikuláš. Sestry napiekli celé stádo baránkov a potom sme ich spoločne zdobili.

Prečítali sme si 2 básne o „baránkovi“, ktoré zložila naša spolusestra.

Taktiež sme sa duchovne povzbudili slovami kňaza Dolinda Ruotola Ježišu, ty sa o to postaraj a aj svedectvom muža: „Žiť podľa tejto novény odovzdanosti nie je jednoduché. Ale ak sa naozaj zmení moje vnútro podľa nej, začnú sa v mojom živote diať zázraky, čoho som ja sám svedkom. Zrazu tie najťažšie situácie sa stali zdrojom najväčších milostí. Ježiš nielen vyslovuje svoje uistenie, ale dokonca ho dokladá aj sľubom na svoju lásku! Uisťuje, že nikto, kto mu bude bezhranične dôverovať, nebude ukrivdený. A verte mi, či nie, každý z mojich blízkych a priateľov, kto sa odvážil modliť a žiť túto novénu, má rovnaký názor. Iste, problémy nezmiznú zo dňa na deň, ale človek v nich začne vnímať dotyky Božej prozreteľnosti a aj v tých najťažších situáciách sa naučí dôverovať Láske, ktorá sa stará.“

V čom je sila tejto modlitby?

Hlavným dôvodom, prečo táto novéna mení život, nie je akýsi vonkajší zásah Boha a zmena životnej situácie, ale zmena vnútra človeka a očistenie jeho motivácií a vzťahu k Bohu. Ako už samotný názov naznačuje, ide v nej najmä o odovzdanosť. O odovzdanosť do Božej prozreteľnosti. Vyzýva neznepokojovať sa v hoc aj navonok beznádejných situáciách a káže spoľahnúť sa na to, že Pán sa o všetko postará. Slová, ktoré sa v tomto akte odovzdanosti podchvíľou opakujú, sa dajú preložiť ako: „Ježišu, ty sa o to postaraj!“ Tie Kristus káže opakovať v každej situácii, keď mám pocit, že sa na mňa všetko sype, že nič nezvládam a strácam nádej. Dáva istotu, že sa o všetko postará.

Do tejto témy úplne zapadlo rozprávanie s. Agátky o jej pôsobení v Kazachstane.

Po vzájomnom zdieľaní nasledovalo pohostenie a každá si odniesla domov barančeka a duchovné obohatenie zo spoločného stretnutia.

s. Eva Gábrišová

okoličné

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.