Jarný tábor v Brezne

V dňoch 19. – 21. 2. 2024 naše sestry v Brezne v spolupráci s Poradenským centrom Najsvätejšej Trojice v Brezne a animátormi uskutočnili v čase jarných prázdnin pre deti z Ukrajiny i Slovenska od 6 do 14 rokov denný tábor na tému: Stretnutie so stigmatizovaným sv. Františkom

Prosili  sme sv. Františka, aby nám Ježiš požehnal nohy, ruky i srdce – tie miesta nášho tela, na ktorých mal sv. František stigmy. Nohy, aby nás niesli konať dobro, ruky, aby sme dobro aj konali a srdce, aby sme dobro konali s láskou. V každom dni dominovala scénka zo života sv. Františka. K nohám sme mali scénku stretnutia so sultánom, kde sv. František kráča v Kristových šľapajach podľa Evanjelia, ktoré je sprevádzané veľkou láskou a vášňou pre Boha a človeka. K rukám sme si pripomenuli  príbeh o malomocnom, ktorého chcel František ošetrovať a malomocný sa uzdravil na tele i na duši. K srdcu sme priradili Porciunkulové odpustky, ktoré svedčia o srdci sv. Františka, ktoré horí láskou k všetkým ľuďom a chce všetkých ľudí priviesť do raja.

Okrem rôznych aktivít, hier, súťaží, spoločných delení, deti s animátormi prešli na Predné Halny, kde sa pri kríži pomodlili a mali sa rozdeliť s tým, koho stretnú s cukríkom, úsmevom, slovom… nakoľko v tejto oblasti žijú naši rómski spoluobčania. Deti sa tejto aktivity zhostili veľmi dobre.

Že nám bolo dobre, svedčia aj požiadavky detí, aby bol tábor ešte niekoľko ďalších dní. Prisľúbili sme im to na leto. Spoločne sa na to tešíme.

S. Immaculata Jusková

Brezno

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.