Generálna kapitula – príhovor sestry Květy Vinklárkovej

Generálna kapitula má dve časti. Vecnú kapitulu a volebnú kapitulu. Pri ukončení prvej časti sa delegátkam prihovorila končiaca generálna predstavená, sestra Květa Vinklárková, OSF.

Chceme sa s vami podeliť o slová, ktoré nám adresovala.


Ukončení věcné kapituly

Drahé sestry, od začátku našeho příjezdu až dodnes děkujeme Pánu, že nám dopřál setkat se v Římě, abychom slavily Generální kapitulu v prezenční formě.

První den kapituly, v tichu, pod vedením facilitátora, P. Franciska, jsme přemýšlely o naší existenciální realitě: Kdo jsem? Kdo jsme? Jsem vnitřně svobodná? Zůstalo naše charisma skrze nás živé?

Generální kapitula byla otevřena mší svatou; se vzýváním  Ducha Svatého jsme začaly naši cestu, a měly jsme přitom na mysli učedníky z Emmaus a zvolené motto této kapituly. Kráčely jsme z kaple do kapitulní síně s hořícím srdcem a věděly jsme, že toto je náš cíl, naše touha: mít hořící srdce, abychom mohly poznat Pána během sdílení a společného hledání správné cesty.

První dny jsme se ohlédly do minulosti –  analyzovaly jsme zprávy z jurisdikcí a zkoumaly jsme, co jsme s pomocí Boží udělaly dobře a co nám zůstane jako výzva ke zlepšení v budoucnosti.

Potom, pokračujíce v cestě, jsme sdílely naši touhu po obnově na úrovni osobní, na úrovni fraternity, v rámci apoštolátu. V dynamice sdílení „ve dvou“ jsme zakoušely pocity učedníků z Emaus a připomínaly jsme si Pánův příslib: Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Proto také věříme, že Pán byl přítomen během práce v malých skupinách a během sdílení v plenárních skupinách.

V následujících dnech sdílení pokračovalo během  vysvětlování a diskuzí o nových modelech vedení.

Tentýž den jsme věnovaly čas představování a vysvětlování návrhů, zaslaných na kapitulu.

Na začátku nového týdne jsme uskutečnily hlasování o návrzích. Věříme, že i ve výsledcích hlasování se ukázalo působení Ducha Svatého.

Stejně jako učedníci z Emaus, kteří se vrátily s radostí a povzbudivým poselstvím ke svým druhům, tak také my se chceme vrátit k našim sestrám a přinést jim dobré zprávy.

Obsah poselství pro sestry je nejen obdivuhodnou prací redakční komise, ale výsledkem hledání nás všech a všechny cítíme, že bylo utvořeno pod vedením Ducha Svatého. Myslím, že se můžeme vrátit k sestrám s radostí a dosvědčit, že Duch Svatý může udržet naše srdce hořící, naše charisma živé, když budeme kráčet společně a dáme svobodný souhlas k Jeho vedení.

Drahé sestry, prohlašuji věcnou část Generální kapituly za uzavřenou.

S. M. Květa Vinklárková, OSF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.