Dnes je 170. výročie úmrtia Františky Antónie Lamplovej, zakladateľky školských sestier sv. Františka

Dňa 27. mája 2021 si pripomíname 170. výročie úmrtia zakladateľky matky Františky Antónie Lamplovej. Hodnoty, ktoré odkázala svojim nasledovníčkam, školským sestrám sv. Františka, sú stále platné a účinné.

Antónia Lamplová sa narodila 28. augusta 1807 v Maierhofe v Štajersku (v terajšom Rakúsku). Bola žiačkou a neskôr učiteľkou v súkromnej škole Anny Engelovej v Grazi. Po smrti majiteľky prevzala vedenie školy. Spolu s ďalšími učiteľkami spoznala františkánsky spôsob života a vstúpila do Tretieho rádu svätého Františka. V mene všetkých učiteliek napísala v roku 1841 žiadosť biskupovi Grazskej diecézy Romanovi Sebastiánovi Zängerlemu o založenie inštitútu, v ktorom by sa naplno venovali výchove a vyučovaniu dievčenskej mládeže. Obliečka prvých sestier sa konala 29. septembra 1843, kedy bolo zároveň oficiálne ohlásené založenie Inštitútu školských sestier Tretieho rádu svätého Františka v Grazi. Antónia dostala meno Františka a stala sa jeho predstavenou.

V roku 1849 došlo k zmene vo vnútornom živote inštitútu. Františka Antónia ochorela na tuberkulózu, ktorej podľahol aj jej otec a brat aj viaceré sestry, o ktoré sa starala. Choroba bola príčinou jej fyzickej slabosti. Nevládala viesť ani školu, ani spoločenstvo. Jej fyzická neprítomnosť ovplyvňovala názory sestier na spôsob spoločného života. Inštitút sa rozdelil. Keďže Antónia túžila po jednote sestier, rozhodla sa opustiť inštitút, ktorý sama založila. Krátko po odchode dňa 27. mája 1851 zomrela v dome svojho brata Heriberta v Grazi. Mala štyridsaťtri rokov. Časom sa na Antóniu Lamplovú zabudlo a za zakladateľa inštitútu bol považovaný biskup Roman Sebastián Zängerle.

Po výzve Druhého vatikánskeho koncilu (1962 – 1965) vrátiť sa ku koreňom sa začali prehodnocovať začiatky našej kongregácie. Štúdium kroník objavilo Františku Antóniu Lamplovú ako novú ženu, ženu jednoty, pokory a dôvery. Ženu, ktorá nám odovzdala charizmu, naše poslanie pre tento svet. V roku 1977 bola Františka Antónia Lamplová oficiálne uznaná za zakladateľku školských sestier sv. Františka.

V súčasnosti má Slovenská provincia školských sestier sv. Františka 143 sestier, ktoré pôsobia v sedemnástich komunitách v šiestich slovenských diecézach: pracujú na rôznych typoch škôl – od materských škôl až po univerzitu; v sociálnej oblasti i v zdravotníctve. Sestry sa aktívne angažujú vo farskej pastorácii a v novej evanjelizácii. Slovenské sestry pôsobia aj na misiách v Strednej Ázii. Viac o školských sestrách nájdete na skolskesestry.sk.

Františka Čačková, OSF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.