Čo sa dialo na Nedeľu Dobrého Pastiera v Okoličnom

Už deň predtým sme v našom kláštore v Okoličnom pripravovali kaplnku, hľadali sme dôstojné miesto veľkému obrazu Dobrého Pastiera. Vďaka spoločenstvu sa každá do toho vložila zo svojho obdarovania a talentu a vznikol pekný oltárik.

Deň sme začali rannými chválami a svätou omšou. Kňaz nás povzbudil k modlitbe za kňazov. Pripomenul nám príslovie „akého kňaza si vymodlíte, takého máte“. Poďakoval matkám, že z prijatého života vyrastá duchovný pastier.

Po obede s našimi kňazmi z Okoličného a s hosťom o. Františkom Trstenským sme šli na májovú pobožnosť do farského kostola v Liptovskom Mikuláši a po modlitbe loretánskych litánií nasledovala prednáška vdp. Františka Trstenského o poznávaní Svätého Písma.

Z prednášky vyberáme niekoľko zaujímavostí:

  • Najstaršia zachovaná časť Starého Zákona je z Nm 6, 22-27 zo 7 stor. pred Kristom. Má veľkosť 2,54 x 11,6 cm. Z Nové Zákona je to časť z Jn 18,31-33, ktorá pochádza z r. 125 po Kristovi a má veľkosť 9 x 6 cm.
  • Prednášajúci poukázal na históriu, koľko námahy stálo, kým sa Božie slovo dostalo až k nám: od výroby papyrusu a pergamenu po dôslednosť pri prepisovaní, aby sa nestratila ani čiarka. Postupne sa vyvíjala tlač a začali sa vyzdobovať začiatočné písmená, obaly zlatom a drahokamami. Pekný obal obsahuje vznešený obsah, čím aj nás povzbudil k  dôstojnému prístupu pri čítaní Božieho slova.

Ježiš, Dobrý Pastier čaká na nás v Božom Slova aj dnes. Vezmi a čítaj.

sestra Celina Vivodíková

okoličné

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.