České a slovenské rehoľníčky v objatí Otcovho srdca

Slovenský tím Otcovho srdca pripravil koncom júla na českom Velehrade seminár Otcovo srdce pre zasvätené ženy z oboch krajín. V srdci Európy tak mohlo Božiu otcovskú lásku, odpustenie a prijatie nanovo zakúsiť 64 účastníčok z 15 rehoľných spoločenstiev.

Janka Jaššová OV, Eva Petrovičová a slovenský tím, tvorený laikmi, zasvätenými a kňazmi, citlivo previedli sestry rôznymi témami. Medzi najdôležitejšie patrili dôležitosť srdca, návrat domov, odpustenie, siroty v Biblii, zakorenenie sa v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Ako povedala jedna z účastníčok, „prednášky popretkávané svedectvami a humorom dopĺňali seminár. Bol pre mňa pohladením od Otca, ale viedol aj k uzdraveniu rán, aby sa aj moja komunita stávala živou.“

Ďalšia sestra dodala: „Chválim Pána za seminár, pretože Pán uzdravoval tie miesta a oblasti, ktoré som už pochovala a prijala, že sa už nedajú riešiť. Mám túžbu znovu a znovu otvárať svoje srdce Bohu.“ Absolvovať takýto týždňový seminár neznamená len oddychovať, ako sa vyjadrila ďalšia účastníčka: „Seminár Otcovo srdce je výborný! Zároveň náročný – stretnúť sa so sebou, s Bohom, so svojimi slabosťami a zraneniami. Čo je výborné, že som si to mohla uvedomiť, odovzdať to Bohu a nanovo obnoviť vzťah s Bohom. Zakúsiť, že som jeho milovaná dcéra a milovaná nevesta. Za to mu ďakujem a vzdávam chválu tiež všetkým členom tímu za ich citlivý a uzdravujúci dotyk, blízkosť a Božiu dobrotu.“

slovenský tím Otcovo srdce

Najpočetnejšie zastúpenie mali sestry z Kongregácie školských sestier sv. Františka z Českej a Slovenskej provincie, ktoré boli aj súčasťou tímu, prednášali, viedli chvály a organizačne zabezpečovali chod seminára.

spoločná fotka školských sestier

Semináre Otcovo srdce na Slovensku organizačne zastrešuje OZ Otcovo srdce pre Slovensko. Termíny seminárov možno nájsť na stránke www.seminarotcovosrdce.sk.

Zdroj: www.zasvatenyzivot.sk

S. Františka Čačková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.