Otcovo srdce na Ukrajine

Sestra Mariela bola päť dní na Ukrajine, kde organizovali Seminár Otcovo srdce. Na svojom facebooku o tom napísala: “

Skúsenosť, keď Otcovo láska sa dotýka sŕdc na Ukrajine.

Keď sa stretne túžba poznať viac Boha a prekoná jazykové bariéry, vyjde z toho zázrak.

Ďakujem za 5 dní na Ukrajine a skúsenosť, že Boh koná napriek našej slabosti, krehkosti. Dokonca si ju použije, ako dar.”

Facebook Otcovo srdce pre Slovensko ďakuje za túto skúsenosť služby takto: “ĎAKUJEME všetkým za vaše modlitby a povzbudivé reakcie pred seminárom na Ukrajine. Náš tím sa šťastne vrátil.

Mali sme bázeň pred týmto seminárom, najmä pred témami bolesti a odpustenia. Ale cítili sme sa nesení vašimi modlitbami. Účastníci boli dotknutí službou a vďační za to, že sme v tomto čase prišli medzi nich, veľmi si to vážili. Vo svedectvách nás niektorí označili za misionárov lásky… Otcova láska sa hlboko dotýkala a uzdravovala ❤️🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.